Perlindungan Kemalangan Diri mampu milik untuk ANDA


Malang tidak berbau.. Kemalangan boleh berlaku di mana-mana dan pada bila-bila masa.

Sudahkah anda membuat perancangan dan mempunyai pelan perlindungan bagi menghadapi risiko dan musibah ini?

Kini anda boleh memiliki Pelan Takaful Kemalangan Diri KASIH RAKYAT yang memberikan perlindungan kepada anda di seluruh dunia (worldwide) dengan kos hanya 14 sen sehari!

Sudah pasti ini adalah satu perlidungan penting bagi setiap orang dengan kos yang mampu dimiliki oleh semua!


Manfaat Perlindungan

9 manfaat perlindungan ditawarkan


Takaful KASIH RAKYAT menawarkan 9 jenis manfaat perlindungan.

Jika mana-mana Orang Yang Dilindungi semasa Sijil Takaful beliau berkuatkuasa, mengalami kecederaan badan akibat kemalangan, kami akan membayar manfaat yang sesuai untuk Orang Yang Dilindungi atau wakil sah beliau mengikut Jadual Manfaat, tertakluk kepada terma-terma, syarat dan pengecualian yang dinyatakan dalam Sijil Induk.


Info selanjutnya
home_company_pic12

Kami menawarkan perlindungan kemalangan diri jika berlaku sebarang kemalangan 24 jam di seluruh dunia


Lihat perincian manfaat perlindungan yang kami tawarkan


Soalan Kerap Ditanya

FAQ

Pencerahan tentang soalan-soalan yang kerap ditanya berbentuk Soal dan Jawab.


Video Penerangan

VIDEO

Siri rakaman video yang menerangkan mengenai program Kasih Rakyat.


Sesi Taklimat

TAKLIMAT

Jadual aktiviti penerangan dari masa ke semasa di seluruh Malayisa.

Login Nadi Rakyat